Заводго экскурсия

жөнүндө (2)

КАЛЕ ФАНСтары Мексикадагы фабрика

жөнүндө (4)

KALE FANS Office

жөнүндө (3)

KALE FANS Индия фабрикасы

жөнүндө (9)

КАЛЕ ФАНТТАРДЫН эс алуу аймагы

жөнүндө (12)

КАЛЕ вентиляторлордун экинчи фазасы

жөнүндө (10)

KALE ФАНТТАРЫНЫН жолугушуу залы

жөнүндө (1)

КАЛЕ вентиляторлордун I фазасы

жөнүндө (11)

KALE FANS сатуу борбору